Home  /   Fråga 7 – Ett bra möte?

Fråga 7 – Ett bra möte?

Det ni kommit fram till under ”En bra diskussion” och ”Ett bra beslut” är det viktigaste för att få ett bra möte – men det finns mer som det också är bra att ha pratat om. För att mötena ska bli bra behövs också lite ordning och reda.

Dilemma:

Emil har gjort ett förslag till en affisch till discogruppens planeringsmöte. Men flera av de andra tycker att den är för tråkig. Emil blir sur eftersom han tycker att han är ansvarig för affischen och anser att de andra borde lita på honom. Diskussionen blir väldigt tjatig och tar så lång tid att man inte hinner med flera andra viktiga frågor innan mötestiden är slut och några måste gå.

Vad tycker ni?
Känner ni igen situationen?
Hur ska man göra så att diskussionerna inte blir onödigt långa?
Om någon är ansvarig för till exempel en affisch, ska man låta den bestämma då? Vad händer med gruppen om alla ska tycka om allting?

Diskutera mera…

- Hur gör man så att mötena handlar om det som är viktigt och inte en massa annat?
- Hur gör man så att alla kan vara med och bestämma om vad man ska prata om (dagordningen) utan att det blir kaos?
- Hur ska man göra för att komma ihåg vad som kommit fram på mötet? Ska man skriva ner vad alla sagt eller bara vad man beslutat?

• Fyll i vad ni kommit fram till i minnesanteckningarna. Skriv speciellt hur ni tänker kring Dagordning och Protokoll.

Till Fråga 8 ››

Fråga 1 / Fråga 2 / Fråga 3 / Fråga 4 / Fråga 5 / Fråga 6 / Fråga 7 / Fråga 8 / Fråga 9 / Fråga 10

Att ha en dagordning är verkligen bra. Vi brukar ta upp det viktigaste först!”