Home  /   Fråga 4 – En bra medlem?

Fråga 4 – En bra medlem?

Ska man göra något tillsammans är det viktigt att man är överens om vilka som ska få vara med.

Dilemma:

Stina och tre kompisar tänker bilda gruppen ”Equal” för att jobba för mer jämställdhet på sin fritidsgård. De tycker att killarna tar för mycket plats vid till exempel biljardbordet och vill ha en förändring. När de diskuterar vilka som ska få vara med i gruppen tycker Emelie att killar inte ska få vara med ”för de kommer inte att vilja ändra något”, medan Aisha tycker att man måste få med killarna om man ska få dem att förstå.

Vad tycker ni?
Känner ni igen situationen?
Ska vem som helst som ställer upp på det man vill göra, syftet, få vara med?

Diskutera mera…

- Vad är för- och nackdelarna med att bara de som är med från början får vara med?
- Hur ska man göra om man vill ta in nya medlemmar? Ska man ha speciella regler för medlemskap, till exempel ålder, eller ska man rösta om vilka som ska få vara med? Vilka för- och nackdelar finns det med dessa sätt?
- Är det bra att ha en medlemsavgift, vilka är för- och nackdelarna? Vad händer om den är för hög?

• Fyll i vad ni kommit fram till i minnesanteckningarna.

Till Fråga 5 ››

Fråga 1 / Fråga 2 / Fråga 3 / Fråga 4 / Fråga 5 / Fråga 6 / Fråga 7 / Fråga 8 / Fråga 9 / Fråga 10

Bara de som är riktigt intresserade får vara med. Det är väl inte konstigt? Eller?”