Home  /   Fråga 6 – En bra organisation?

Fråga 6 – En bra organisation?

När man organiserar sig bestämmer man vem som ska göra vad. Man kan bestämma att alla ska vara med och göra allt eller så kan man dela upp det så att vissa gör vissa saker och andra gör något annat.

Oavsett om man är en grupp eller en förening kan man ha till exempel en styrelse med ordförande, sekreterare och kassör, men vad dessa ska göra och bestämma om måste man besluta tillsammans. De kan få besluta mycket själva eller bara få lov att göra det som alla medlemmar bestämt tillsammans.

Dilemma:

Arrangemangsgruppen “MegaVrål” har haft möte och beslutat att man ska genomföra en loppis för att få in pengar till en utflykt och att bara de som är med och hjälper till får följa med. Problemet är att det var ganska få på mötet. Loppisen blir ganska misslyckad – för få har hjälpt till att få in grejor, vissa har bara kommit på själva loppisen och andra har inte varit med alls. På nästa möte, som är före utflykten, tycker vissa att det är orättvist att alla inte får följa med eftersom de hjälpt till andra gånger, några andra tycker att man inte får besluta så stora saker när man är så få och att reglerna för ”hjälpa till” varit för otydliga.

Vad tycker ni?
Känner ni igen situationen?
Hur ska man lösa situationen?
Vad ska de tänka på i fortsättningen?

Diskutera mera…

- Vilka för- och nackdelar finns det med att dela upp det man ska göra (ansvaret) på olika personer?
- Vad innebär det att man har ansvar för något, till exempel att man är kassör och har hand om gruppens pengar?
- Ska bara den som är bra på något få det ansvaret (till exempel den som är bra på att skriva blir sekreterare) eller ska alla få chansen att prova och lära sig?
- Vad kan hända med känslan i gruppen om vissa har mer makt än andra för att de till exempel sitter i en styrelse?
- Hur kan man förbereda sig för om någon som har ett ansvar till exempel blir sjuk eller inte vill vara med längre?

• Fyll i vad ni kommit fram till i minnesanteckningarna.
• Ni kan också titta under Starta Förening om styrelse, ordförande, sekreterare, kassör, suppleant och beslutsmässighet.

Till Fråga 7 ››

Fråga 1 / Fråga 2 / Fråga 3 / Fråga 4 / Fråga 5 / Fråga 6 / Fråga 7 / Fråga 8 / Fråga 9 / Fråga 10

Ordförande, kassör, suppleant…Vi får nog läsa mer om vad det är under Starta Förening.”