Home  /   Tips & Råd

Tips & Råd

… om hur man får till bra möten och diskussioner

När man ska göra något tillsammans så är det viktigt att man har bra diskussioner. Det man ska tänka på när man diskuterar och planerar tillsammans är att alla måste få säga det de vill och att de andra lyssnar. Om det blir rörigt och alla pratar i munnen på varandra, eller om några tycker det är jobbigt att prata i grupp, så finns det lite olika ”trick” man kan använda för att det ska fungera bättre.

Rundor och Bikupor
Rundor och bikupor är bra sätt att se till att alla får komma till tals och delta i diskussioner.
Med en runda går man varvet runt, och att de som vill säga något får göra det. Vill man inte säga något så kan man till exempel komma överens om att säga pass. Bikupor används ofta i lite större grupper, först ska två och två diskutera en frågeställning, och sedan diskuterar alla tillsammans.

Lägesrunda
Gå varvet runt och låt var och en säga kort hur de mår just för stunden med ett ord eller två ord. Till exempel; stressad, glad, förväntansfull.

Talarpinnen
Är ett effektivt sätt att få ordning på diskussioner när många vill prata på samma gång. Ta fram något som får symbolisera en talarpinne. Det kan vara en penna eller ett annat föremål. Bara den som håller i föremålet får prata, sedan skickar man den vidare till nästa som vill säga något.

Frågeställnings-runda
Ni kan också göra en runda med en bestämd frågeställning till exempel; Vilken fråga tycker du är viktigast att ta upp idag? eller, Hur tänker du kring den här frågan?

Talarlista
Ibland vill många säga något och det kan vara svårt att komma ihåg vem som är nästa person på tur att prata. Då kan någon få i uppdrag att skriva en lista på de som vill prata. Om man vill säga något så ger man en vink till den som håller i listan så blir man uppskriven och får säga sin sak när det blir ens tur.

Lär känna varandra
Ibland kan det vara så att alla inte känner varandra så bra eller inte är vana att umgås på det här sättet. Då kan man behöva lätta upp stämningen med lite olika namnövningar eller andra övningar som får deltagarna att slappna av och lära känna varandra lite bättre.

Hälsa och byt namn
Alla ska gå runt och skaka hand med varandra och säga sitt namn till exempel, Hej, jag heter Sandra. När den andre har svarat med sitt namn så hälsar du med dennes namn nästa gång du hälsar på någon. Om den första du hälsat på heter Jojje, så hälsar du nästa gång med, Hej jag heter Jojje. Så går man runt ända tills man har fått sitt eget namn tillbaka.

Presenten
Alla står i en ring. En börjar och sen går man varvet runt så att alla får ta emot en “låtsas” present. Den som börjar lämnar över en present med båda händerna till den som står bredvid till höger, den som tar emot presenten hittar själv på vad som är i och visar med kroppen och med miner vad den tycker under tystnad om sin present. Är den tung, lätt? Blir du glad, förvånad? När paketet är öppnat berättar man för de andra vad som var i. Sen lämnar hon/han i sin tur en present till nästa person.

Get organized!
Här ska ni arbeta tillsammans under tystnad. Börja med att skapa en linje (osynlig eller synlig) som alla ska stå på. Sen börjar uppdraget, att ni ska ställa er i bokstavsordning efter ert förnamn och förflytta er på linjen tills ni alla har hamnat rätt. Först i linjen står alltså den vars förnamn är längst fram i alfabetet. När ni tror att ni står i rätt ordning så börjar den som står först att säga sitt namn och sedan får de övriga i följd göra likadant. Står någon/några fel så är det bara att fixa till det. Om man redan känner varandra lite grann kan man ta efternamn eller ålder i stället.

Energizers
Har man för långa möten kommer folk att tröttna och tappa koncentrationen oavsett hur viktigt det man pratar om är. Längre än 40 minuter bör man inte hålla på utan rast. Ett sätt att få tillbaka ork och koncentration är att genomföra den sortens övningar som kallas energizers.

Ja det gör vi!
Den här övningen handlar om att vara positiv och att göra roliga saker tillsammans. En börjar med att säga något som alla ska göra, och “alla” svarar Ja det gör vi! och gör det helt enkelt. Sen är det nästas tur. Det ska självklart handla om rimliga saker som till exempel hoppa på ett ben, vissla, klappa händerna, låtsas klättra i berg, härma apor.

Skördetid
Här behövs en ledare som visar hur man gör. Första gången gör alla tillsammans efter ledaren. Gör varje rörelse två gånger efter varandra.
Ställ er upp vinka hej med hela högra armen.
Låtsas att ni vattnar ett träd. Först med högra armen sedan med vänstra armen.
Kratta sedan gången.
Plocka päron högt i trädet.
Plocka upp de päron som ramlat på marken.
Vinka hej då med vänstra armen.
När ni gjort det en gång så ökar ledaren tempot tills ni gått igenom det tre gånger.

Spända axlar?
Ställ er i en ring och vänd er sedan till den som står på er högra sida. Massera sedan den på axlarna i cirka en minut. Vänd er sedan om till den vänstra sidan och massera sedan den som står där i en minut. Vänd er mot mitten och skaka axlarna.

Dilemma- och Scenarie-diskussioner
De dilemman vi tagit fram under ”Diskutera” är en sorts scenarier, beskrivningar av situationer som skulle kunna hända. Ett bra sätt att få igång diskussioner är att själva beskriva olika situationer som skulle kunna uppstå när man ska göra något och sedan diskutera tillsammans hur man vill lösa dem.

Grupputveckling
De flesta grupper (oavsett vilken sorts grupp) behöver få stöd i att fungera bättre tillsammans. Ett sätt att göra det är att göra olika samarbetsövningar tillsammans. Man kan också anordna skattjakt, hinderbana med mera som bygger på samarbete.

Hitta skorna
Dela upp er i två grupper. Alla i gruppen tar av sig sina skor och lägger dem i en stor hög. Sedan gäller det att hitta sina skor snabbast och sätta på sig dem. Det lag som är snabbast vinner.

Minnesleken
Här bestämmer ni en som är ledare och som samlar ihop ett antal saker på en bricka eller ett bord och täcker över dem med någonting, till exempel en filt eller jacka. Föremålen kan vara en sax, penna och så vidare. Sedan delar man upp sig i två lag och ledaren visar upp föremålen under en kort stund och täcker sedan över dem igen. Nu gäller det att komma ihåg så många saker som möjligt.

Gör ljud
Hitta en saga, en berättelse eller artikel som inte är alltför lång. Läs upp den och be alla som lyssnar att tänka på olika ljud. Låt dem sedan komma på hur man på olika sätt kan sätta ljudeffekter till det de har hört med hjälp av olika föremål och sig själva förstås. Läs upp igen men denna gång deltar alla med sina ljudeffekter.

Poängleken
Här ska man i små grupper samla poäng på tid som ni kommer överens om. Skriv upp på ett papper olika saker och sätt poäng efter svårighetsgrad. Till exempel plocka 10 kottar (två poäng), bygg en pyramid av gruppmedlemmarna (tre poäng), hitta på en sång och sjung upp för de andra (fem poäng) och så vidare. Sedan samlas alla igen när tiden gått ut, varje lag visar upp vad de har hittat/gjort och räknar ihop poängen.

Brainstorming
Sätt er tillsammans med en massa lappar. Skriv ner alla ideér som ni kan komma på. Bra eller dåliga spelar ingen roll, skriv bara på. Sedan skriver ni 3 huvudlappar med orden Inte bra ideér, Kanske ideér, Toppen ideér. Sortera in era lappar under dessa. Kan ideérna kompletteras? Vilka kan ni gå vidare med? Diskutera!

…om olika former av organisering

Grupp
En grupp träffas och umgås för att man har ett gemensamt intresse. Man kan genomföra en aktivitet som anordna en konsert eller samla pengar till en skidresa. I många kommuner kan man ”söka en peng” på kommunens hemsida. En grupp kan organisera sig hur den vill; den behöver t ex inte ha en styrelse, men kan ha en om man vill. En grupp kan ju t ex vara en Facebook-grupp!

Arbetsgrupper
Den som vill vara aktiv i en förening behöver inte sitta i styrelsen. En förening kan utse arbetsgrupper som ansvarar för speciella uppdrag som också kan vara tidsbegränsade.

Utskott
Utskott är en sorts arbetsgrupper som har ansvar för en viss fråga i föreningen och ger förslag till styrelsen. En förening kan t ex ha ett ”informationsutskott” eller ett ”jämställdhetsutskott”.

Studiecirkel
I en studiecirkel är det en person som är ledare och de andra är deltagare, men alla bestämmer gemensamt hur de ska arbeta tillsammans. Man träffas regelbundet under en tid och studieförbunden kan till exempel hjälpa er med lokal eller utbildning under den tiden. Se under länkar på Ord & Länkar för mer information om olika studieförbund.

Egen ideell förening
En förening är en grupp som har stadgar och en styrelse. En förening kan söka olika typer av bidrag, men är också skyldig att följa vissa regler. Läs mer under Starta förening.

Egen ekonomisk förening
En ekonomisk förening arbetar för sina medlemmars ekonomiska intressen.

Annan förening
Man kan också söka sig till en förening som redan finns och som har samma intressen, till exempel en idrottsförening. På deras medlemsmöten kan ni komma med projektförslag och idéer som kanske kan genomföras. Det finns många föreningar som speciellt uppmuntrar ungdomsengagemang.

Enskild firma
En enskild firma kan du ha om du vill driva ett företag som privatperson. Då ansvarar du ensam för allt som du gör i företaget.

Handelsbolag
Man startar oftast handelsbolag om man är två eller flera som vill driva ett företag tillsammans. Det är ägarna som ansvarar för företaget tillsammans.

Aktiebolag
Ett aktiebolag kan ägas av en eller flera personer och förkortas oftast AB. När man startar aktiebolaget måste man föra in pengar i bolaget från starten. Det kallas för aktiekapital. Ett aktiebolag måste också vara registrerat hos Bolagsverket.

Kooperativ
Ordet kooperativ betyder samarbete och betyder att man tillsammans äger och styr verksamhet eller egendom.

…om att välja styrelse

I en förening är det bra att ha en engagerad styrelse. Arbetslust och initiativförmåga är viktiga faktorer om man vill genomföra projekt av olika slag. När man sätter ihop en styrelse är det bra att tänka på just detta. Men det finns andra saker som kan vara bra för en förenings utveckling, som till exempel att ledamöterna har olika slags erfarenheter och bakgrund och olika kön.

När man har haft förening ett år och det är dags på årsmötet att välja nya i styrelsen så kan det vara en idé att några sitter kvar. De har då erfarenhet och kan dela med sig till de nya. För att undvika en helt oerfaren styrelse eller att man har en styrelse som sitter för länge så är det vanligt med växelvisa mandatperioder, det vill säga några väljs på ett år och några på två år. Så när man har nästa årsmöte blir det inget problem. Några byts ut och några sitter kvar. En ledamot i en styrelse kan förstås också väljas om.

…om projekt

I en förening kan ni ha ett gemensamt projekt men också flera projekt samtidigt. Självklart kan ni även driva projekt utan att ha en förening. Här kommer några saker som kan vara bra att tänka på när man skapar eller driver projekt.

  1. Ett projekt har en början, ett genomförande och en avslutning. Hur ser ert projekt ut? Testa att med några korta punkter beskriva hur just ert projekt ser ut. Beskriver ni det på samma sätt?
  2. Hur bra är ert projekt, så som det ser ut just nu. Gör en gemensam analys. Vad är bra med projektet och vad fungerar inte som det borde? Här är viktigt att alla får komma till tals så att en rättvis bild av projektet presenteras. Diskutera sedan vad som kan bli bättre och hur.
  3. Projektarbete, stort eller litet, behöver ett mål men även små delmål. Skriv upp några sådana så att ni kan se att ni kommit framåt i ert arbete.
  4. Undersök gärna om någon annan gjort det ni ska göra tidigare. Hur gjorde de? Undersök och diskutera.

… om lite av varje

• Att vara med i en förening eller studiecirkel är en erfarenhet, och kan stå med i ert CV (meritförteckning) och användas som något positivt när man söker arbete.

• Jämställdhet kanske inte är det första man tänker på när man organiserar sig, men en förening som är jämställd fungerar alltid bättre än en som inte är det. Fundera på hur det är hos er! Vill ni testa hur jämställd er förening är? Gå till www.jhe.nu

• Fundera på vilka som är med i er förening – det kanske finns fler som skulle vilja vara med och som skulle göra er förening ännu roligare…

• En bra sak med att vara en grupp eller förening är att man inte behöver göra allt själv. Glöm inte det!

• Det är inget fel med att be om hjälp när det behövs, både av varandra och andra i ens omgivning som kanske har erfarenheter som kan vara ett stöd för er.

• Det kan vara bra att ibland påminna sig om att inte glömma bort att uppmuntra, peppa och stötta varandra. En idé kan vara att ha coachträffar då ni kan göra det och låta var och en berätta om framgångar och hinder i sitt arbete/projekt.

• Då och då kan det vara bra att följa upp sin verksamhet, hur den fungerar och ta reda på att medlemmarna trivs. Det kan man göra på till exempel medlemsmöten. Kanske genom en kort skriftlig utvärdering med några frågor eller genom att ställa frågan på en runda, se frågeställnings-runda ovan.

• FIKA – allt blir roligare om man får en god fika!

Vi brukar ha en runda. Det är viktigt att alla får säga något om de vill!”